Geoured Petrić d.o.o. - Pula

Naslovnica Učestala pitanja

UČESTALA PITANJA

P: Na koji način ucrtati kuću u katastar?

P: Kuća je izgrađena bez građevinske dozvole?

O: Ako je kuća sagrađena bez građevinske dozvole, potrebno je angažirati projektanta koji će provesti postupak legalizacije i nakon plaćenih doprinosa, moći će se nastaviti s postupkom upisa kuće.

P: Građevina je iz 1968.g. Kako je upisati u katastar i u zemljišnu knjigu?

P: Kako mogu doznati da se moja parcela nalazi u zoni građenja?

P: Nužna okućnica?

P: Razlika u površini parcele (stvarno stanje sa stanjem u zemljišnim knjigama)?

Elaborati izrađeni prema Pravilniku o katastru vodova (NN 71/08)
Elaborati izrađeni prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007), prema čl. 2
Elaborati izrađeni u svrhu iz čl. 7. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07)