Geoured Petrić d.o.o. - Pula

Naslovnica O nama
O nama PDF Ispis E-mail

Geoured Petrić d.o.o. za geodetske poslove i usluge, Pula, Zagrebačka 37

Dugogodišnje iskustvo u katastarsko geodetskim poslovima, poslovima vezanim uz imovinsko-pravne poslove, građevinu, arhitekturu ,nekretnine…

Tvrtka djeluje u raznim organizacijskim oblicima od 23.11.2000.

Najprije kao Geodetski obrt "OMIKRON".
Nakon toga kao Ured ovlaštenog inženjera geodezije.
Da bi danas djelovala kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Više od 1400 predmeta i višestruki broj zadovoljnih stranaka naša je najbolja referenca.
Uz mlade, obrazovane, a istovremeno iskusne stručnjake raznih profila kvaliteta je zagarantirana.

Geoinformacije su osnova kvalitetnog raspolaganja resursima, te temelj razvoja, zato ulaganjem u geodetske poslove dugoročno višestruko profitirate.
Tko ima informaciju, ima moć.

 

DJELATNOSTI


GEODETSKE DJELATNOSTI

 1. Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 2. Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 3. Izrada elaborata katastarske izmjere
 4. Izrada elaborata tehničke reambulacije
 5. Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 6. Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 7. Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 8. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 9. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 10. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 11. Izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga
 12. Tehničko vođenje katastra vodova
 13. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 14. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 15. Izrada geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije
 16. Izrada geodetskog projekta
 17. Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 18. Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 19. Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 20. Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 21. Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 22. Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 23. Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 24. Stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27.

 

GEOINFORMATIČKE DJELATNOSTI

 1. Izrada i održavanje geoinformacijskih sustava
 2. Uređivanje prostornih baza podataka
 3. Georeferenciranje rasterskih podataka

 

OSTALE DJELATNOSTI

 1. Poslovanje nekretninama
 2. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 3. Kupnja i prodaja robe
 4. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 5. Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 6. Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 7. Računovodstveni i knjigovstveni poslovi